Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

 Folyóiratunk:   ERDÉLYI SZÖVETSÉG

internetes folyóiratunk  olvasható: http://erdelyiszovetseg.hu/

1988. november 29-én nem lévén a Romániában élő magyarságnak érdekképviselete, a történelmi szükségszerűség hozta létre a Ceausescu-rendszer végnapjai idején az Erdélyi Szövetséget. Elődjét Bethlen István 1920-ban szervezte meg. Alapító tagjai között voltak: Páskándi Géza, Raffay Ernő, Göncz Árpád, Pomogáts Béla, Beke György, s a szövetség első folyóiratának, az Erdélyi Magyarságnak szerkesztője: Köteles Pál. Halála után Lipcsey Ildikó szerkesztette 2008-tól Erdélyi Szövetség néven. 

 A Magyarországra áttelepült, de a szülőföldjéhez való kötődést őrző és aggódó, feladatot is vállaló határon túli magyar értelmiség tájékoztatására továbbá az elszakított területeinken élő alkotó értelmiség számára jelentetjük meg azzal a céllal, hogy fórumot teremtsünk publikációikhoz, megmentsük a kortörténeti értékkel bíró dokumentumokat, levelezéseket.

Lapunk több mint 20 éve a híd szerepét is betölti.

 Célunk hogy bemutassuk a Trianoni békediktátumot követően elszakadt területek hiteles történetét, hogy helyreigazítsuk az 1945-től a hazai történettudományban és a történelemtanításban uralkodó téveszméket, amelyek különösen a XIX-XX. századot meghamisítva, a fiatal nemzedék hazájától való elfordulásához, az elszakított nemzetrészek iránti közönyhöz vezetett.

 Valljuk és vállaljuk, hogy országhatárok ellenére is egységes kultúrához tartozunk, s a nemzet sorskérdései egyként érdekelnek bennünket, akárhová vetett is a sors. A nemzettudat és az összetartozás-tudat kifejezője kíván lenni ez a folyóirat, ahol évtizedek óta publikálnak felvidéki, erdélyi, délvidéki és anyaországi értelmiségiek, érdeklődve kölcsönösen egymás élete, jövője iránt. A múlt kérdései (História, Dokumentumok rovat) mellett a jelen aktualitásai (Figyelő rovat) megjelennek a lap hasábjain. Követjük a társadalmon belüli mobilitás alakulását (Valóság, Mérleg rovat), szociális helyzet változásait. Foglalkozunk a nyelvhasználat, oktatás, önrendelkezés, autonómia kérdéseivel (Műhely, Katedra rovat), a kapcsolattartás erősítésével (katedra rovat) is. lapunk. Be akarjuk mutatni az elfeledett irodalmi alkotásokat, a régi nyelv szépségét átörökíteni mai olvasóinknak (Szépirodalom)  Honlapunk az Emberi Erőforrás Minisztérium  NEA-pályázati támogatásával működik.

Olvasóink az alábbi címen találnak rá folyóiratunkra, melyet az Emberi Erőforrás Minisztérium  NEA-pályázati támogatásának köszönhetően működtetünk:

http://erdelyiszovetseg.hu/ 

 


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

{KATEGORIA_LEGLATOGATOTTERABB_MAI}

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 32
Tegnapi: 31
Heti: 127
Havi: 676
Össz.: 131 619
Oldal: Folyóiratunk: ERDÉLYI SZÖVETSÉG
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu