Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

      Nemet mondunk a rákra, az urán kitermelésére és földolgozására Kassán

A kassai Művészetek Házában március 6-án, 19 órai kezdettel, gálakoncertet tartottak a rákkutatás napja alkalmából. A koncertre Richard Raši főpolgármester védnöksége alatt került sor.

Ebből az alkalomból Ladislav Rovinský polgárjogi aktivista 18:25-re tiltakozó nagygyűlést hirdetett, amelyre vagy kétszázan jöttek el. Sokan hoztak tiltakozó röplapokat, transzparenseket.
Ezt abból a célból rendezték, hogy fölhívják a figyelmet a rák megelőzésének szükségességére, a Geológiai Törvény elfogadhatatlan módosítására, mely az önkormányzatokat megfosztaná azon jogától, hogy dönthessenek a radioaktív nyersanyagok kutatását és kitermelését illetően. Így sérülne az emberek egészséges környezethez való joga. Az önkormányzatok kötelessége, hogy ezt biztosítsák, mert máskülönben csonkul a polgárok közügyekbe való beleszólásának lehetősége. Mindez ellentétben áll az Aarhusi Egyezménnyel, mely kimondja, mindenkinek joga van a közérdekű adatokhoz és az egészséget megóvó környezethez. A környezetkárosítás nem ismer határokat, ezért a környezeti adatok minősítetten közérdekűek. A 2001-ben életbe lépett egyezmény négy pilléren nyugszik. Ez, az információhoz való hozzájutás passzív és aktív biztosítása, a nyilvánosság döntéshozatalban való részvétele és az igazságszolgáltatási folyamathoz való hozzáférése. Az utolsó „láthatatlan", összefoglaló oszlop a rendszer működtetését hivatott segíteni. Ennek része a részvételre való képesítést garantáló felkészítő rendelkezések sora. Az állam felelőssége az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés. Az, hogy a nyilvánosság a megfelelő környezeti alapismereteken túl, tisztában legyen jogaival, képes legyen a szükséges információkhoz való hozzáférésre és a döntéshozatalban való aktív közreműködésre.
A tiltakozó gyűlés további célja volt fölhívni a figyelmet az onkológiai betegségek növekedésére, melyek összefüggnek a rákkeltő radioaktív anyagok káros hatásával. Ennek veszélye növekedik az uránlelőhelyek kutatásával, kitermelésének előkészítésével és földolgozásával a város sűrűn lakott területeinek tőszomszédságában. Már a kutatás is veszélyeztetheti az ivóvízkészleteket.
A tüntetők egészséges és tiszta környezetet követelnek a város lakói számára.

A tiltakozást azért időzítették erre az időpontra, mert ha a koncerten olyan emberek vesznek részt, akik támogatják a rák elleni megelőző intézkedéseket, akkor tudomásul veszik, a tiltakozókkal egy hajóban eveznek, mivel az urántermelés meghiúsításával szintén a rákellenes küzdelmet segítik. Ám ebbéli feltételezéseinkben csalódnunk kellett. Nem tapasztaltuk, hogy a doni kozákok művészetére fogékony közönség meg kívánta volna hallgatni a tiltakozók hangját, vagy – horribile dictu – szolidaritást vállalt volna velük. Az orvos-főpolgármester sem mutatkozott a tüntetők körében. Pedig így eloszlathatta volna azt az egyre inkább terjedő véleményt, hogy a SMER Kassa rákfenéje.
Az urántermelés a várost környező erdőkben zajlana, melyek Kassa északi városrészének területét veszélyeztetik. Filipko József (MKP), az északi városrész képviselője támogatásáról biztosította a résztvevőket. Közölte, egyáltalán nem közömbös számára, milyen környezetben fogunk élni és ezért az urán kitermelését meg kell gátolni.
Karol Labaš polgárjogi aktivista leszögezte, a készülő Geológiai Törvény módosítása elveszi a vétójogot az önkormányzatoktól. Ha nem gátoljuk meg a katasztrófát, akkor két lehetőség közül kell választanunk, vagy elköltözünk, vagy a rákbetegséget választjuk. Ő nem kíván kísérleti nyúl lenni. Az emberi méltóság magasabb rendű, mint bárkinek az önös érdeke, aki így kíván megtollasodni.

A résztvevők végül Memorandumot fogadtak el. Ez elutasítja azt, hogy egy többfázisú egészségügyi kísérlet alanyai legyenek, kezdve az egészségügyileg nem ellenőrzött sugárzó anyagok geológiai kutatásával, folytatva azok kitermelésével, földolgozásával és szállításával, beleértve a radioaktív hányókat és iszaptározókat, melyek semlegesítése a gyakorlatban műszakilag lehetetlen és anyagi forrásai meghaladják a lehetőségeket.
Elutasítják a Geológiai, ill. Bányatörvény várható módosítását, amely a településeket és kerületeket megfosztja az ebben a folyamatban való részvételtől és vétójoguktól. Támogatják a Geológiai Törvény jelenlegi formában való megőrzését. Követelik, hogy biztosítsák a sugárzó nyersanyagok bányászatával szemben az alkotmány által biztosított egészséges környezet megóvását. Ez élvezzen elsőbbséget bármilyen gazdasági mutatóval szemben.
Követelik, hogy a közvélemény rendelkezzen azzal a joggal, hogy közvetlenül vagy közvetve - választott képviselői által - döntési lehetőséget kapjon a környezetvédelmet érintő kérdésekben.
Rovinský a végén figyelmeztetett rá, még sok erőfeszítésre, tüntetésre lesz szükség, hogy a polgárok érvényesítsék alkotmányban biztosított jogukat.
A tüntetés nagyjából egy órát tartott. Közben a Művészetek Házában megkezdődött a koncert, melyen a Doni Kozákok Nagykórusa lépett föl. Egyházi énekeket, orosz, ukrán és szlovák népdalokat adtak elő.
Reméljük, a kozákok énekelt fohászai az égbe röpítették a tüntetők követeléseit!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 31
Heti: 162
Havi: 711
Össz.: 131 654
Oldal: Nemet mondunk az urán kitermelésére és földolgozására Kassán
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu