Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

Magyarzsákodi napok 2017. július 1-2.                     

 

júl. 1-én: Sarlós Boldogasszony ünnepén - ami a falu búcsúnapja - részt vettünk az ünnepi szentmisén a katolikus templomban, melyet a katolikus és unitárius egyház egyeztetése előzött meg, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsák egymás ünnepét.

Utána sétátunk a temető dombon a helyi lakosokkal együtt, amely egyrészt alkalmat adott a gyönyörködésre a Magyarzsákodot körülvevő csodálatos tájban, másrészt betekintést nyerhettünk a temetkezési szokásokba, a faluban élt és élő családok neveibe,  -  többek között  több, a Hegedüs család elhunytjainak sírját láthattuk - , másrészt beszélgettünk a  falu  korábbi és jelenlegi életéről, szokásairól, a település-szerkezetről.


Júl. 2-án: 
Hegedüs-emlékünnepség emlékszoba és kopjafaavatással:

 

11 óra istentisztelet:

 A szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök úr végezte el. Balázs Sándor unitárius lelkész köszöntötte a megjelenteket. Az unitárius istentiszteletet követően  megkezdődött az ünnepi megemlékezés Hegedűs Sándorra – aki pénzügyi szakemberként, és a Széll Kálmán-kormány kereskedelemügyi minisztereként sokat tett Magyarország és benne Erdély fejlesztéséért.

Kilyén Ilka színművész szavalatát (Dsida J: Pslamus Hungaricus), Béla Gábos Albert tanuló (Homoródkarácsonyfalva) versmondását követően a Székelyvéckei Női Kórus az Óh, én édes jó Istenem című régi himnuszt szólaltatta meg.

A vendégeket köszöntötte többek között Dr. Csige Sándor Zoltán vezető konzul; a helyi polgármester, Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa az Erdélyi Szövetség elnöke (a Szövetség az EMMI NEA-pályázatát elnyerve támogatta a rendezvényt), Hegedűs Béla alpolgármester és egyházközségi gondnok. (Mintegy 200 fő részvételével; a környező falvakból is érkeztek.)

 

Ezt követően került sor az emlékpark és kopjafa, valamint emlékszoba avatásra:

 

  • Dr. Pál Antal Sándor akadémikus mutatta be Hegedűs Sándor korát, a Dualizmus idejét.
  • Kovács László (Hegedűs Sándor Emlékbizottság elnöke): Hegedűs Sándor öröksége címmel mutatta be a Hegedűs Sándor Emlékbizottság feltáró munkáját, a hagyaték-gondozás folyamatát, az életművet bemutató könyv megszületését.
  • Millisits Máté (Hegedűs Sándor Emlékbizottság): Hegedűs Sándor, a száz kezű politikus címmel a könyvet mutatta be.

Ezután Balázs Sándor megköszönte az ünnepség előkészítésében, véghezvitelében közreműködők segítségét (kiemelte az Erdélyi Szövetséget, amely NEA-pályázatból nyert összeggel támogatta a rendezvényt), majd megjutalmazta a helybéli fő segítőket. Sor került a kopjafa-avatásra és az emlékszoba átadására. Bíró István református esperes szolgálatával. Himnuszok.

 Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult a kultúrotthonban. 19 órától a kultúrotthonban és az iskolában megtekintettük Millisits Máténak az 500 éves reformációval kapcsolatos, valamint Novák József designer címerkiállítását. A Tavaszi Kikerics tánccsoport (magyarzsákodi és székelyvéckei fiatalok), valamint Gyepesi László és Sorbán Enikő népdalénekes szórakoztatták a közönséget.

 Az egész rendezvény legnagyobb sikerének és eredményének az nevezhető, hogy mind a falu lakosságát ( vallási hovatartozástól függetlenül), mind a tágabb környezet (környékbeli falvak, Segesvár, Balavásár, Gyulakuta stb-ből érkeztek vendégek)  érdeklődését  sikerült felkelteni egy nemes cél érdekében. A magyarzsákodiak példás módon és mértékben mozdultak meg a rendezvénnyel kapcsolatos teendők elvégzésére, amely nagy mértékben hozzájárult az egész rendezvény sikeréhez, s ez egyúttal fontos közösség kovácsoló erőt is jelent. 

Az ünnepség nagy mértékben emelte a helyi lakosok  önbecsülését egyrészt a falu nagyjának példája, másrészt a magyar konzul és az anyaországból jött vendégek miatt, amit oly módon - meghatottan - fogalmaztak meg: ilyen messziről eljöttek, megtiszteltek és fontosnak tartottak bennünket megismerni és híres szülöttünkre velünk együtt emlékezni. Mindez egyértelműen növelte  identitás és összetartozás tudatukat, s ennek ébrentartása minden résztvevőre további feladatokat kell rójon.

A résztvevők egybehangzó véleménye  az volt,  nemes cél érdekében szervezett, megfelelő mélységű lelki és szellemi tartalommal megtöltött, az emberek hazaszeretetére, a nemzeti összetartozásra és büszkeségre, az önbecsülésre építő és ható  összejövetelnek nagy szerepe és jelentősége van egy akármilyen kicsi és leépülőben, elnéptelenedőben lévő település életében is, s ez kihat a tágabb környezetre is, és inspirálólag hathat a faluban maradt idős emberek ott szerzett élményein keresztül az elvándorolt fiatalabb nemzedékekre is.

 

 Sajtónk  (rákattintva meghallgatható illetve nézhető):

 

 

Vendégségben - Magyarzsákod (Hegedüs Sándor) 170706 - YouTube

 46:33

https://www.youtube.com/watch?v=JW-gmF163Lc

2017. júl. 6. - Feltöltötte: sbjani73

... Közép Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesületének elnöke, a Hegedüs Sándor emlékbizottság tagja, Bácsfainé Dr

 

Műsorok - Marosvásárhelyi Rádió

marosvasarhelyiradio.ro/radio

... VENDÉGSÉGBEN – Hegedüs Sándor emléknap Magyarzsákodon · 

 

Kárpát Expressz | MédiaKlikk

www.mediaklikk.hu/musor/karpatexpressz/

Kárpát Expressz: Utazzon velünk Brassóra! ... Kárpát Expressz: A Kárpát-medencei kacsa-spárga gasztrofesztivál ... Kárpát expressz2017.07.23-i adás · 20:00.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 31
Heti: 154
Havi: 703
Össz.: 131 646
Oldal: Magyarzsákod: Hegedűs Sándor emlékszoba kialakítását segíttük
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu